ایده طراحی آشپزخانه

چند ایده ی خلاقانه برای طراحی آشپزخانه

 

قفسه طراحی آشپزخانه یکی از مهمترین قسمت های خانه می باشد. برای بهتر شدن فضای آشپزخانه و کاربردی شدن آن میتوان از طراحی های متنوعی برای آن استفاده کرد.در این مقاله تیم معمارونه سعی دارد چند ایده ی خلاقانه برای بهتر شدن فضای آشپزخانه را به شما معرفی کند.

های دیواری

استفاده از قفسه های دیواری در فضای آشپزخانه باعث سازماندهی فضای آشپزخانه ی شما می شود.

استفاده از قفسه ی دیواری 
استفاده از قفسه ی دیواری

کابینت های سراسری

استفاده از کابینت های سراسری در کنار فضای یخچال ( اگر امکان استفاده از کابینت های سراسری را در خانه ها دارید میتوان از آن ها استفاده کرد و به یک فضای یک پارچه رسید.) استفاده از این نوع کابینت ها در آشپزخانه های کوچک بسیار معمول می باشد.

استفاده از کابینت های سراسری
استفاده از کابینت های سراسری

کمی رنگ در کابینت ها

استفاده از رنگ های متفاوت در آشپزخانه میتواند به پیدا کردن فضاهای خاص به ما کمک کند پس میتوان به بخش بندی فضاها با استفاده از رنگ ها بپردازیم.

استفاده از رنگ های متفاوت در آشپزخانه
استفاده از رنگ های متفاوت در آشپزخانه

قفسه های نیمه باز

با استفاده از این قفسه ها میتوانید جای وسایل مورد نیاز خود را به سرعت پیدا کنید. به عبارتی میتوان از قفسه های شیشه ای در قسمت بالایی آشپزخانه و از قفسه های ساده در قسمت پایینی استفاده کرد.

استفاده از قفسه های نیمه باز
استفاده از قفسه های نیمه باز در کابینت های بالا
استفاده از قفسه های نیمه باز در کابینت های بالا ۲
استفاده از قفسه های نیمه باز در کابینت های بالا ۲

قفسه و روشنایی

ایجاد قفسه هایی در کاینت بیرونی آشپزخانه و استفاده از روشنایی در قسمت قفسه ها ایده ی کاربردی بوده که باعث بهتر شدن فضای مورد استفاده می شود.

ایجاد قفسه ها و استفاده از روشنایی
ایجاد قفسه ها و استفاده از روشنایی

جزیره در مرکز

استفاده از جزیره در مرکز آشپزخانه باعث بهبود فضای آشپزخانه می شود. همچنین میتوان از آن به عنوان فضایی همچون کابینت ها استفااده کرد.

استفاده از جزیره در مرکز آشپزخانه
استفاده از جزیره در مرکز آشپزخانه

فضاسازی در کابینت ها

در فضاهای کنجی آشپزخانه نیز میتوان با استفاده از این فضاها به بهبود فضاهای کاربردی و زیبایی آشپزخانه کمک کرد.

فضاسازی در کابینت ها
فضاسازی در کابینت ها
فضاسازی در کابینت ها ۲
فضاسازی در کابینت ها ۲

فضاهای مخفی در کابینت ها

استفاده از فضاهای حجیم با ریل هایی در زیر آن و استفاده از آن ریل ها برای جابجایی وسایل درون کابینت ها ایده ی کاربردی در جهت زیبایی آشپزخانه می باشد.

فضاهای مخفی در کابینت ها
فضاهای مخفی در کابینت ها

میز کار مخفی

در قسمتی از کابینت ها میتوان از فضایی برای میز کار اضافه استفاده کرد و در مواقع مورد نیاز از آن فضا استفاده کرده و در غیر این صورت آن ها را درون کابینت قرار داد.

استفاده از میز کار مخفی
استفاده از میز کار مخفی

 

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.