بکارگیری جزئیات کوچک و ایجاد تغییرات بزرگ

با بکارگیری جزئیات کوچک و اکسسوری های متفاوت میتوان باعث ایجاد تغییرات بزرگ و بوجود آمدن فضاهای قابل استفاده شد. از جمله ی تغییرات کوچک و کم هزینه میتوان به اکسسوری های زیر اشاره کرد.

۱.استفاده از درختان و گلدان در فضاهای داخلی

ایجاد فضاهای سبز در فضاهای داخلی همانند خانه باعث راحتی و ایجاد صمیمیت بیشتر در فضاها شده است. این فضاها میتواند به صورت کوچک و در قسمت های متفاوت خانه استفاده شود.

استفاده از درختان و گلدان در فضاهای داخلی
استفاده از درختان و گلدان در فضاهای داخلی
استفاده از درختان و گلدان در فضاهای داخلی
استفاده از درختان و گلدان در فضاهای داخلی ۲

۲.استفاده از نقاشی و عکس ها

در بعضی از مواقع میتوان به جای استفاده از گلدان ها و درختان از عکس ها و نقاشی های آن ها استفاده کرد. در این صورت میتوان رنگ و گرمی گل های متفاوت را با توجه به دکوراسیون مربوط به فضاهای داخلی مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال در فضاها با دکوراسیون های با رنگ سبز از نقاشی های مربوط به آن رنگ استفاده کرد.

استفاده از نقاشی و عکس ها در فضای خانه
استفاده از نقاشی و عکس ها در فضای خانه
استفاده از نقاشی و عکس ها در فضای خانه ۲
استفاده از نقاشی و عکس ها در فضای خانه ۲

۳.استفاده از برگ های درختان

به جای استفاده از درختان یا عکس و نقاشی آن ها میتوان در فضاهای داخلی با توجه به کاربری فضاها از برگ درختان به روش های متفاوت استفاده کرد.این روش ها میتواند شامل چسباندن برگ درختان به دیوار ها در رنگ ها و اشکال متفاوت باشد و یا به صورت آویز از دیوار ها و کاربرد متفاوت در فضاهای مختلف.

استفاده از برگ های درختان در فضای خانه
استفاده از برگ های درختان در فضای خانه
استفاده از برگ های درختان در فضای خانه ۲
استفاده از برگ های درختان در فضای خانه ۲
استفاده از برگ های درختان در فضای خانه ۳
استفاده از برگ های درختان در فضای خانه ۳

پس از این پس میتوان با بکارگیری جزئیات کوچک همانند نمونه های بالا باعث ایجاد تغییراتی اساسی در فضاهای داخلی خانه بدون صرف هیچگونه هزینه ای  شد .

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.