طراحی داخلی فضاهای اداری

در بسیاری از طراحی داخلی فضاها عملکردها ۷/۲۴ می باشد ( ۲۴ ساعت شبانه روز / ۷ روز هفته ). در این نوع طراحی مسائل خاصی مانند انرژی و بهینه سازی مصرفی آن مطرح میشود. که از نمونه ی این فضاها میتوان به طراحی هتل ، خانه ، بیمارستان و … اشاره کرد. اما در طراحی داخلی ، تجاری و فرهنگی که عملکرد ها برای مخاطبان ۷/۲۴ نیست انرژی و بهینه سازی مصرفی آن ارزش زیادی ندارد. به طور کلی در طراحی فضاهای اداری ۲ عرصه ی اصلی وجود دارد :

  • عرصه ی خشک : فضاهایی که در آن صرفا عملکرد اداری است.
  • عرصه ی تر : تمام عملکرد های غیر اداری که نمیتوان آنها را شامل اداری دانست. ( هرگونه عملکردی که برای کار اداری مضر است باید در این عرصه قرار بگیرد )

در طراحی داخلی فضاها الویت فضاها و عملکرد آنها در جایگیری و روابط فضاها نسبت به هم بسیار مهم است.  

طراحی داخلی فضاهای اداری
طراحی داخلی فضاهای اداری

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.