طراحی داخلی فضاهای مسکونی

طراحی داخلی فضاهای مسکونی

به منظور طراحی داخلی در فضاهای مسکونی می بایست با عرصه های مختلف تشکیل دهنده فضاها و چگونگی جایگیری آن ها کنار هم و دسترسی فضاها نسبت به هم آشنا شد. به طور کلی فضاهای مسکونی شامل ۲ فضای اصلی و فرعی میباشد.

  • فضای اصلی شامل : فضای خصوصی – فضای عمومی
  • فضاهای خصوصی : اتاق خواب ها – نشیمن – حمام
  • فضاهای عمومی : پذیرایی – ناهار خوری
  • فضای فرعی شامل : فضای ورودی – فضای خدماتی
  • فضاهای خدماتی : آشپزخانه – سرویس بهداشتی – انباری

طراحی داخلی و قرار گیری فضاهای مسکونی میبایست همانند دیاگرام زیر انجام گیرد.

طراحی داخلی فضاهای مسکونی
دیاگرام

بهترین جای گیری برای عرصه ی ورودی به منظور دسترسی بهتر در میانه ی فضاهای عمومی و خصوصی می باشد و نیز بهترین مکان برای عرصه ی خدماتی در نزدیکی ورودی و بین فضاهای عمومی و خصوصی است.

بهترین شکل پلان در فضا های مسکونی مستطیل و مربع می باشد. در مربع به علت تقارن مرکزی فضا های بهتری در عرصه ی عمومی و خصوصی ایجاد میشود پس بهتر است دو مربع برای ایجاد این دو فضادر نظر گرفته شود و پلان کلی به صورت مستطیل باشد که دو فضای اصلی در دو طرف و فضاهای ورودی و خدماتی در وسط پلان قرار گیرد.

نمونه پلان طراحی داخلی

راهنما پلان ها

  • رنگ قرمز : فضا خصوصی
  • رنگ آبی : فضا خدماتی
  • رنگ زرد : فضا عمومی

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.