طراحی فضای شهری

در بسیاری از موارد در طراحی فضای شهری صندلی ها و یا المان های شهری جدا از زمین طراحی میشوند.به این صورت که فضا های شهری طراحی شده و بعدها المان ها جایگذاری میشوند.اما میتوان برای زیبایی بیشتر شهر و کاربری های بیشتر طراحی ها و هماهنگی بیشتر المان ها با فضا های شهری آنها را کنار هم و پیوسته بهم طراحی کرد.

چند نمونه از طراحی های هماهنگ با فضای شهری :

استفاده از فضاهای دور درختان برای نشستن

در این نوع طراحی معمولا طراح از فضاهای بلند و قابل استفاده برای مخاطبان در دور درختان استفاده میکند. که هم فضای مناسب برای نشستن بوده و هم محافظی برای درختان

استفاده از فضاهای دور درختان ۱
استفاده از فضاهای دور درختان ۱
استفاده از فضاهای دور درختان ۲
استفاده از فضاهای دور درختان ۲

استفاده از پله های یکسره و پیوسته بصورت رامپ

در این روش سعی میشود که طراح اختلاف سطح موجود در فضا را با پله های با ارتفاع بیشتر و کف پله های بزرگتر نسبت به استاندارد جبران کرده کند.

استفاده از پله ها ۱
استفاده از پله ها ۱
استفاده از پله ها ۲
استفاده از پله ها ۲

استفاده از لنداسکیپ و برامدگی آن برای نشستن

استفاده از لنداسکیپ
استفاده از لنداسکیپ

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.