طراحی ورودی ساختمان های کوچک

طراحی ورودی ساختمان های کوچک

در ساختمان ها با متراژ کوچک برای جلوگیری از کمبود فضاها در ساختمان میتوان از کنار درب ورودی ساختمان ها استفاده های گوناگونی کرد. در بسیاری از موارد برای طراحی ورودی ساختمان های کوچک از جا کفشی و آویز لباس ها استفاده می شود.

این جا کفشی و آویز لباس ها به دو صورت می باشد. ۱. کمد های داخلی ۲. رخت آویز های قابل دید

آویز قابل دید
رخت آویز قابل دید
کمد های داخلی

در بعضی از مواقع میتوان در کنار کمد یا رخت آویز ها از آینه ی دیواری استفاده کرد.

رخت آویز های آینه دار

برای سهولت هر چه بیشتر در استفاده از رخت آویز ها و کمد های دیواری در کنار درب ورودی میتوان از فضاهایی برای نشستن استفاده کرد. برای دیواره ی این فضا ها میتوان از انواع مختلفی استفاده کرد . ۱. استفاده از پارتیشن ها برای پشت فضاهای نشستن. ۲.استفاده از جا لباسی برای پشت فضاهای نشستن. ۳.استفاده از آینه برای پشت فضاهای نشستن.

استفاده از آینه برای پشت فضاهای نشستن ۱
استفاده از آینه برای پشت فضاهای نشستن ۲
استفاده از جا لباسی برای پشت فضاهای نشستن ۱
استفاده از جا لباسی برای پشت فضاهای نشستن ۲
استفاده از پارتیشن ها برای پشت فضاهای نشستن
استفاده از پارتیشن ها برای پشت فضاهای نشستن

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.