طراحی کتابخانه کنار پنجره

طراحی کتابخانه کنار پنجره

در اکثر طراحی داخلی فضاهای مسکونی معمولا دیوار های دارای پنجره بدون کاربرد خاصی طراحی شده و استفاده می شود. اما میتوان با دقت و ظرافت بیشتر از دیوار کناری و زیر پنجره در طراحی داخلی فضاها استفاده های متعدد کرده و باتوجه به فضای مورد استفاده طراحی متناسب با فضا را انجام داد.

استفاده از دیوارهای کناری پنجره در پذیرایی یا نشیمن

در این مکان به علت عمومی بودن فضای مورد نیاز کل دیوار مورد نظر را به کتابخانه یا قفسه های دردار تقسیم بندی کرده و از فضاهای ایجاد شده به عنوان کتابخانه یا قفسه های با کاربری دیگر استفاده میکنیم. همچنین میتوان از فضای زیر پنجره به عنوان نیمکت و یا راحتی استفاده کرد.

کتابخانه در دیوار کناری پنجره
طراحی کتابخانه در دیوار کناری پنجره
کتابخانه در فضای زیر پنجره
طراحی کتابخانه در فضای زیر پنجره
طراحی راحتی در زیر پنجره
طراحی راحتی در زیر پنجره
طراحی فضای خصوصی در کنار پنجره
طراحی فضای خصوصی در کنار پنجره
طراحی قفسه و کتابخانه کنار پنجره
طراحی قفسه و کتابخانه کنار پنجره

استفاده از دیوارهای کناری پنجره در اتاق خواب

در این مکان به علت خصوصی بودن فضای مورد نیاز میتوان استفاده ی مشابه با فضای عمومی ( نشیمن یا پذیرایی ) را انجام داد و از دیوار کنار پنجره به عنوان کتابخانه و از زیر فضای پنجره به عنوان فضای میز کار استفاده کرد.

استفاده از کتابخانه و میز کار در کنار پنجره
استفاده از کتابخانه و میز کار در کنار پنجره
استفاده از کتابخانه و میز کار در کنار پنجره ۲
استفاده از کتابخانه و میز کار در کنار پنجره ۲
استفاده از کتابخانه در کنار پنجره
استفاده از کتابخانه در کنار پنجره

در بعضی مواقع میتوان از فضای زیر پنجره به عنوان فضایی برای تخت خواب استفاده کرده و کتابخانه و قفسه های مورد نیاز را در دیوار های کناری و فضاهای دیگر قرار داد.

طراحی تخت خواب در زیر پنجره
طراحی تخت خواب در زیر پنجره
طراحی تخت خواب در زیر پنجره ۲
طراحی تخت خواب در زیر پنجره ۲

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.