مخفی کردن ستون در طراحی داخلی ۲

در این مقاله در ادامه ی مقاله ی قبلی که انتشار شده بود به بررسی ستون ها در خانه ها و مخفی کردن ستونها در طراحی های داخلی می پردازیم. همانطور که در مقاله ی قبل تیم معمارونه عنوان کرده است در خانه ها با متراژ بالا قرار گیری ستون در وسط پذیرایی ، پارکینگ و فضاها با متراژ های بالا امری معمول بوده. این فضاها میتواند در خانه و بخش های متفاوت آن باشد و یا در فضاهای بیرونی همچون پیلوت و … قرار گیرند. از این رو در این مقاله به مخفی کردن آن در هر دو فضا می پردازیم.

مخفی کردن ستونها در فضاهای باز

در این فضا ها میتوان با استفاده از متریال های موجود در اطراف فضا و یا با توجه به جایگیری ستون ها در بخش های مختلف از جمله بالکن ، حیاط و … از متریال های همان فضا استفاده کرد.

استفاده از گیاهان در مخفی کردن ستون
استفاده از گیاهان در مخفی کردن ستونها

در فضاهایی همچون بالکن ها به علت وجود گیاهان سبز میتوان از گیاهان خودرو در اطراف ستون و برای مخفی کردن آن استفاده کرد.

استفاده از سنگ ریزه ها در مخفی کردن ستون
استفاده از سنگ ریزه ها در مخفی کردن ستونها

در فضاهایی همانند تصویر میتوان از متریال مورد استفاده ی آن فضا برای مخفی کردن ستون و هارمونی بیشتر فضاها استفاده کرد.

اسفاده از چوب در مخفی کردن ستون
اسفاده از چوب در مخفی کردن ستونها

در بعضی از فضاها نیز میتوان از متریال مورد استفاده در کف برای مخفی کردن ستونها در فضاهای مشابه استفاده کرد.

مخفی کردن ستونها در فضاهای داخلی

در مقاله ی قبلی به پوشاندن ستون ها در فضاهای داخلی توجه کردیم و نمونه های متفاوت برای مخفی کردن ستونها معرفی کردیم. در این بخش میخواهیم از ستون ها در راستای طراحی داخلی و مخفی کردن آن ها به روش های دیگر بپردازیم.

استفاده از ستون ها در جداسازی فضاها از یکدیگر

در این قسمت میتوان به دو روش فضاها را از هم جدا کرد. یک روش جدا کردن فضا ها با استفاده از تکرار ستون ها در راستای هم بدون اتفاق دیگری. روش دوم جدا کردن فضاها با استفاده از دو ستون و طبقات ایجاد کرده بین آن ها.

استفاده از ستون ها در جداسازی فضاها از یکدیگر
استفاده از ستون ها در جداسازی فضاها از یکدیگر
استفاده از ستون ها و فضای بین آن در جداسازی
استفاده از ستون ها و فضای بین آن در جداسازی

استفاده از ستون ها در ایجاد فضاهای جدید

در این بخش میتوان از ستون ها در ایجاد فضاهای جدید استفاده کرد به عنوان مثال میتوان از فضای بین آن ها برای ایجاد کمد یا کابینت هایی استفاده کرد و یا میتوان از یک ستون برای نورپردازی محیط استفاده کرد و …

استفاده از فضای بین ستون ها
استفاده از فضای بین ستون ها
استفاده از فضای بین ستون ها ۲
استفاده از فضای بین ستونها ۲
استفاده از ستون ها در مرکزیت فضای نشیمن
استفاده از ستون ها در مرکزیت فضای نشیمن
استفاده از ستون برای نورپردازی فضاها
استفاده از ستون برای نورپردازی فضاها

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.