پیش بینی طراحی داخلی در سال ۲۰۲۰

در این قسمت پیش بینی طراحی داخلی در سال ۲۰۲۰ پرداخته و المان های مربوط به آن را پیش بینی کرده و بررسی می کنیم :

ترکیب حجمی و استفاده برای کاربری متفاوت

در اولین قسمت به ترکیب احجام متفاوت و استفاده از بخش های گوناگون آن برای فضاهای نشیمن میپردازیم. در سال های اخیر ترکیبات حجمی به طراحی داخلی اضافه شده است اما در سال جاری پیش بینی می شود که کاربری هایی به این فضا ها داده شود.

ترکیب حجمی و استفاده برای کاربری متفاوت در طراحی داخلی
ترکیب حجمی و استفاده برای کاربری متفاوت
ترکیب حجمی و استفاده برای کاربری متفاوت در طراحی داخلی 2
ترکیب حجمی و استفاده برای کاربری متفاوت ۲

استفاده از فرم منحنی

استفاده از فضاها و المان های منحنی در طراحی داخلی همانند چارچوب درها و پنجره ها . در سال جاری از فرم متفاوت با سالهای گذشته استفاده می شود.

استفاده از فرم منحنی در طراحی داخلی
استفاده از فرم منحنی
استفاده از فرم منحنی در طراحی داخلی
استفاده از فرم منحنی ۲

استفاده از مبلمان های حجیم

در این سال بر خلاف سالهای گذشته از مبلمان های کرو و حجیم به جای استفاده از المان های کوچک در طراحی داخلی استفاده می شود.

استفاده از مبلمان های حجیم در طراحی داخلی
استفاده از مبلمان های حجیم
استفاده از مبلمان های حجیم در طراحی داخلی ۲
استفاده از مبلمان های حجیم ۲

مبلمان ارگانیک

در این سال پیش بینی میشود که از وسایل ارگانیک همانند فرش و مبلمان و وسایل تزئینی چون رو میزی و صندلی استفاده شود.

مبلمان ارگانیک در طراحی داخلی
مبلمان ارگانیک
مبلمان ارگانیک در طراحی داخلی ۲
مبلمان ارگانیک ۲

استفاده از رنگ سبز زیتونی

با اینکه رنگ اصلی امسال رنگ آبی و تناژ آن می باشد اما نمیتوان از تاثیر رنگ سبز زیتونی در طراحی داخلی چشم پوشی کرد.

استفاده از رنگ سبز زیتونی در طراحی داخلی
استفاده از رنگ سبز زیتونی

پنل ها یا الوار های چوبی مدرن

در گذشته از این پنل ها در طراحی فضاهای مدرن استفاده می شده ولی در طراحی داخلی سال ۲۰۲۰ از الوار های نازک چوبی بدون محدودیت در فضاهای متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد.

پنل ها یا الوار های چوبی مدرن در طراحی داخلی
پنل ها یا الوار های چوبی مدرن
پنل ها یا الوار های چوبی مدرن در طراحی داخلی ۲
پنل ها یا الوار های چوبی مدرن ۲

فضاهای سبز خانگی

این فضاها به صورت مستمر و همیشگی در طراحی های داخلی حضور داشته ولی در سال پیش رو بیشتر به آن پرداخته می شود.

فضاهای سبز خانگی در طراحی داخلی
فضاهای سبز خانگی
فضاهای سبز خانگی در طراحی داخلی
فضاهای سبز خانگی ۲

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.