چند ایده طراحی آشپزخانه

چند ایده طراحی آشپزخانه

گاهی اوقات چند ایده طراحی آشپزخانه آشپزخانه باعث کارایی بیشتر کابینت ها و نظم بیشتر وسایل و در نتیجه زیبایی چندین برابر آشپزخانه میشود. که در این قسمت با چند ایده طراحی آشپزخانه ساده آشنا میشوید

استفاده از میز متحرک

در آشپزخانه های کوچک و یا آشپزخانه هایی که فضای کافی برای میز و صندلی وجود ندارد میتوان از میز های کشویی استفاده کرد که حالت متحرک دارد و بعد از اتمام کار داخل کابینت میرود.

استفاده از میز متحرک
استفاده از میز متحرک

استفاده از سوپر در کابینت

در قسمت هایی از کابینت که عرض آن از اندازه ی استاندارد کابینت ها کوچکتر است میتوان از قفسه ای به عنوان قفسه ی سوپر استفاده کرد. که میتوان در آن وسایل خوراکی را قرار داد.

استفاده از سوپر در کابینت
استفاده از سوپر در کابینت

استفاده از کابینت کنجی

در کابینت های کنجی که معمولا غیر استفاده میباشد و یا استفاده از آن بسیار سخت است میتوان از روش کابینت های پیوسته استفاده کرد.

استفاده از کابینت کنجی
استفاده از کابینت کنجی

استفاده از سطل زباله متحرک

به جای استفاده از سطل زباله ی جدا در داخل کابینت ها میتوان از سطل زباله های متحرک استفاده کرد. که هم قابل حمل بوده و هم استفاده از آن راحتتر است.

استفاده از سطل زباله متحرک
استفاده از سطل زباله متحرک

استفاده از سینک مخصوص

در بسیاری از موارد سینک های آشپزخانه فاقد آبچکان میباشد که در این صورت میتوان به جای آبچکان از سبد های جداگانه استفاده کرد.

استفاده از سینک مخصوص
استفاده از سینک مخصوص

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.