چند ایده طراحی فضای زیر پله ۳

چند ایده طراحی فضای زیر پله ۳

در پست های قبلی میتوان نمونه های بیشتری برای طراحی زیر پله پیدا کرد. در این بخش نیز معمارونه سعی دارد تا طراحی های بیشتری را برای طراحی فضای زیر پله با شما به اشتراک بگذارد. در زیر نمونه های این طراحی را دنبال کنید.

ایجاد فضای جاکفشی در زیر پله

اگر پله های شما در کنار در ورودی شما قرار دارد استفاده از این ایده بهترین راه برای براورده کردن نیاز شما میباشد. همچنین با استفاده از این طراحی شما دیگر نیازی به جایگذاری فضایی به عنوان جاکفشی در کنار در ورودی خانه ی خود ندارید.

ایجاد فضای جاکفشی در زیر پله
ایجاد فضای جاکفشی در زیر پله

ایجاد اتاقک دردار در فضای زیر پله

از فضای زیر پله نیز میتوان برای فضاهای در دار با عملکرد خاص طراحی کرد. با توجه به ارتفاع فضای طراحی شده در زیر پله میتوان از آن برای کاربری های مختلفی چون خانه ی حیوانات خانگی ، فضایی برای قرارگیری وسایل غیر ضروری ( انباری) ، فضای بار و حتی اتاق مخفی برای کودکانتان طراحی کنید.

ایجاد خانه ی حیوانات خانگی در فضای زیر پله
ایجاد خانه ی حیوانات خانگی در فضای زیر پله
ایجاد انباری در فضای زیر پله
ایجاد انباری در فضای زیر پله
ایجاد فضای بازی یا فضای خصوصی برای کودکان در فضای زیر پله
ایجاد فضای بازی یا فضای خصوصی برای کودکان در فضای زیر پله
ایجاد فضای بار در فضای زیر پله
ایجاد فضای بار در فضای زیر پله

ایجاد فضای کتابخانه در فضای زیر پله

از فضای زیر پله نیز میتوان به منظور فضایی برای قرارگیری کتاب ها نیز استفاده کرد و با توجه به فضای کناری آن میتوان کتابخانه را ادامه داده و فضاهای بیشتری را برای آن قرار داد.

ایجاد فضای کتابخانه در فضای زیر پله
ایجاد فضای کتابخانه در فضای زیر پله

ایجاد قفسه هایی در فضای زیر پله

در این بخش میتوان از فضای زیر پبه با توجه به نیاز های آن فضا قفسه هایی با ابعاد مشخص طراحی کرده و از آنها برای کاربری مورد نیاز خود استفاده کنید. همچنین برای طراحی این فضاها میتوان از قفسه های کشودار استفاده کنید.

ایجاد قفسه هایی در فضای زیر پله
ایجاد قفسه هایی در فضای زیر پله
ایجاد قفسه هایی در فضای زیر پله ۲
ایجاد قفسه هایی در فضای زیر پله ۲

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.