گل های آپارتمانی

استفاده از گل های آپارتمانی در خانه

بهترین راه برای بهبود حال و هوای انسان ها گذراندن وقت در طبیعت می باشد. اما در زندگی مدرن امروزی زندگی در کنار طبیعت کار دشواری بوده. از این رو می توان برای تحقق این امر از گل های آپارتمانی در خانه های امروزی استفاده کرد. استفاده از گیاهان آپارتمانی بسته به طراحی داخلی خانه ها متفاوت بوده. پس اگه شما جزو افرادی هستین که در پی ایجاد فضای مشابه بیرون در خانه ی خود هستید بهتر است با تیم معمارونه در این مقاله همراه باشین.

استفاده از گیاهان در فضایی از خانه

میتوان از گیاهان در بخشی از خانه که غیر قابل استفاده در زمینه های دیگر بوده استفاده کرد. به عنوان مثال در این عکس در کنار پله ها فضایی ایجاد شده که غیر قابل استفاده می باشد که میتوان از این بخش برای باغچه ی خانگی استفاده کرد. همچنین استفاده از گیاهان برگ پهن در این بخش موثر تر از گیاهان دیگر می باشد. در استفاده از باغچه های داخل خانه می باسیت به نوردهی به درختان بسیار توجه کرد.

ایجاد باغچه های خانگی
ایجاد باغچه های خانگی
ایجاد باغچه های خانگی ۲
ایجاد باغچه های خانگی ۲

دیوار زندگی بخش

در بسیاری از مواقع استفاده از گیاهان در خانه های مدرن امروزی کار بسیار دشواری به نظر می رسد اما در این بخش با یکی دیگر از روش های استفاده از گیاهان در خانه آشنا خواهیم شد. در این قسمت میتوان از گیاهان متنوع در ایجاد دیوار سبز در خانه یا دیوارهایی از خانه استفاده کرد. بوجود آوردن دیوار سبز در خانه باعث ایجاد تنوع چه در فضا و چه در رنگ و تکسچر در خانه می شود. در این مثال ایجاد دیوار سبز در بخش میانی دو فضای خانه و ایجاد راهی در کنار آن که قابل لمس و تجربه ی حسی باشد باعث تغییر حال و هوای افراد ساکن خانه میشود.

ایجاد دیوار سبز در خانه
ایجاد دیوار سبز در خانه
ایجاد دیوار سبز در خانه ۲
ایجاد دیوار سبز در خانه ۲

آویزان کردن گیاهان

در نگاه اول ممکن است شما این بخش را با یک اثر هنری اشتباه بگیرید و یا احساس کنید این گیاهان در دیوار های خانه رشد کرده اند. حال آنکه حقیقت چیست و این قسمت چگونه کار می کند؟ این بخش خیلی راحت تر از آن چیزی است که شما تصور می کنید. هر کدام از گیاهان در یک فضای مشخص با خاک مختص خود بوده و در داخل فضای دیوار قرار میگیرند. در این بخش میتوان هرگاه که خواستیم به راحتی یکی از آن ها را حذف کرده و با گیاه دیگر جایگزین کنیم.

استفاده از گیاهان آویز
استفاده از گیاهان آویز
استفاده از گیاهان آویز ۲
استفاده از گیاهان آویز ۲

دانلود رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.