طراحی داخلی فضاهای اداری

در بسیاری از طراحی داخلی فضاها عملکردها 7/24 می باشد ( 24 ساعت شبانه روز / 7 روز هفته ). در این نوع طراحی مسائل خاصی مانند انرژی و بهینه سازی مصرفی آن مطرح میشود. که از نمونه ی این فضاها میتوان به طراحی هتل ، خانه ، بیمارستان و ... اشاره…

طراحی داخلی فضاهای تجاری

سطح استفاده در طراحی داخلی فضاها بسیار مهم است . به عنوان مثال در فضاهای مسکونی معمولا ۱۰ الی ۱۲ ساعت در خانه هستیم . اما در فضاهای تجاری مصرف کننده  ۱ الی ۳ ساعت از فضاها استفاده میکند. از اینرو طراحی فضاها با هم تفاوت دارد. فضاهای تجاری

طراحی داخلی فضاهای مسکونی

طراحی داخلی فضاهای مسکونی به منظور طراحی داخلی در فضاهای مسکونی می بایست با عرصه های مختلف تشکیل دهنده فضاها و چگونگی جایگیری آن ها کنار هم و دسترسی فضاها نسبت به هم آشنا شد. به طور کلی فضاهای مسکونی شامل ۲ فضای اصلی و فرعی میباشد.…