مرور برچسب

اداری

روش طراحی دکوراسیون داخلی

روش طراحی دکوراسیون داخلی به منظور ایجاد تحرک و زیبایی در طراحی داخلی فضاهای مورد نظر میتوان از روش طراحی دکوراسیون داخلی متنوعی استفاده کرد. که از جمله میتوان از جلو و عقب بردن دیوار ها، پر و خالی کردن احجام و یا ایجاد دیوار کاذب استفاده…

طراحی داخلی فضاهای اداری

در بسیاری از طراحی داخلی فضاها عملکردها 7/24 می باشد ( 24 ساعت شبانه روز / 7 روز هفته ). در این نوع طراحی مسائل خاصی مانند انرژی و بهینه سازی مصرفی آن مطرح میشود. که از نمونه ی این فضاها میتوان به طراحی هتل ، خانه ، بیمارستان و ... اشاره…