مرور برچسب

تاثیر رنگ در خانه

تاثیر رنگ در خانه

در طراحی داخلی خانه ها عوامل مهمی در جان بخشیدن به خانه تاثیر دارد که ازجمله میتوان به تاثیر رنگ در خانه و طراحی داخلی اشاره کرد. در اکثر خانه های جدید ایرانی سعی میشود از رنگ های سفید ، کرم برای دیوار و از رنگ های خنثی برای چیدمان داخلی…