مرور برچسب

تجاری

روش طراحی دکوراسیون داخلی

روش طراحی دکوراسیون داخلی به منظور ایجاد تحرک و زیبایی در طراحی داخلی فضاهای مورد نظر میتوان از روش طراحی دکوراسیون داخلی متنوعی استفاده کرد. که از جمله میتوان از جلو و عقب بردن دیوار ها، پر و خالی کردن احجام و یا ایجاد دیوار کاذب استفاده…

طراحی داخلی فضاهای تجاری

سطح استفاده در طراحی داخلی فضاها بسیار مهم است . به عنوان مثال در فضاهای مسکونی معمولا ۱۰ الی ۱۲ ساعت در خانه هستیم . اما در فضاهای تجاری مصرف کننده  ۱ الی ۳ ساعت از فضاها استفاده میکند. از اینرو طراحی فضاها با هم تفاوت دارد. فضاهای تجاری