مرور برچسب

رنگ آمیزی اتاق ها

رنگ آمیزی اتاق ها

چند رنگ آمیزی اتاق های کوچک رنگ ها تاثیرات مستقیمی بر روی احساسات افراد استفاده کننده و فضا دارند. از این رو میبایست در طراحی داخلی به رنگ آمیزی اتاق ها بسیار توجه کرد. به عنوان مثال استفاده از رنگ های روشن باعث ایجاد سردی در فضا و استفاده…