مرور برچسب

روش طراحی

طراحی فضای شهری

در بسیاری از موارد در طراحی فضای شهری صندلی ها و یا المان های شهری جدا از زمین طراحی میشوند.به این صورت که فضا های شهری طراحی شده و بعدها المان ها جایگذاری میشوند.اما میتوان برای زیبایی بیشتر شهر و کاربری های بیشتر طراحی ها و هماهنگی بیشتر…

روش طراحی دکوراسیون داخلی

روش طراحی دکوراسیون داخلی به منظور ایجاد تحرک و زیبایی در طراحی داخلی فضاهای مورد نظر میتوان از روش طراحی دکوراسیون داخلی متنوعی استفاده کرد. که از جمله میتوان از جلو و عقب بردن دیوار ها، پر و خالی کردن احجام و یا ایجاد دیوار کاذب استفاده…