مرور برچسب

روف گاردن

طراحی فضای بام (روف گاردن)

امروزه با افزایش ساخت و ساز و تبدیل خانه های ویلایی به آپارتمان ها طراحی فضای بام مسئله ی بسیار مهمی شمرده میشود. در ساختمان های امروزی به دلیل افزایش قیمت ساختمان ها سعی میشود از حیاط کم شده و به متراژ ساختمان اضافه شود. از این رو امروزه…

چند ایده طراحی حیاط

در خانه های قدیمی طراحی حیاط نقش اساسی در خانه ایفا میکرد و فضایی برای گردآوری افراد خانواده و گذران وقت بود. اما رفته رفته با تغییر خانه های ویلایی به آپارتمان حیاط نقش خود را از دست داد و به فضای کم اهمیت و صرفا باغچه ی کوچک در خانه ها…