مرور برچسب

زیر پله

چند ایده طراحی فضای زیر پله ۳

چند ایده طراحی فضای زیر پله ۳ در پست های قبلی میتوان نمونه های بیشتری برای طراحی زیر پله پیدا کرد. در این بخش نیز معمارونه سعی دارد تا طراحی های بیشتری را برای طراحی فضای زیر پله با شما به اشتراک بگذارد. در زیر نمونه های این طراحی را دنبال…

چند ایده طراحی زیر پله

در اکثر خانه ها از زیر پله هیچ استفاده ای نمیشود. و زیر پله معمولا فضای پرت خانه ها محسوب میشود. اما با اندکی خلاقیت و تفکر میتوان از زیر پله استفاده های کاربردی بسیاری کرد. در این قسمت با چند ایده ی طراحی زیر پله آشنا میشوید. استفاده به…