مرور برچسب

طراحی تراس

طراحی تراس

امروزه تراس در خانه ها به عنوان فضای بدون استفاده میباشد و فقط طبق مقررات شهرداری قرار داده میشود. اما میتوان با استفاده از مبلمان و طراحی تراس استفاده ی کاربردی از آن کرد و آن را به یک فضای زیبا و قابل استفاده در خانه تبدیل کرد. تراس ها در…