مرور برچسب

طراحی

بکارگیری جزئیات کوچک و ایجاد تغییرات بزرگ

با بکارگیری جزئیات کوچک و اکسسوری های متفاوت میتوان باعث ایجاد تغییرات بزرگ و بوجود آمدن فضاهای قابل استفاده شد. از جمله ی تغییرات کوچک و کم هزینه میتوان به اکسسوری های زیر اشاره کرد. ۱.استفاده از درختان و گلدان در فضاهای داخلی ایجاد…