مرور برچسب

فضای کار

ایجاد فضای کار در خانه ۲

چند ایده ی طراحی جذاب برای ایجاد فضای کار در خانه در چند ماه گذشته کار کردن در خانه بسیار معمول تر از گذشته شده است. در پی این اتفاق میبایست با استفاده از روش هایی فضاهایی برای کار در خانه در نظر بگیریم . در پست های قبل به ایجاد فضای کار…

ایجاد فضای کار در خانه

طراحی فضای کار در خانه های خود این مهم نیست که از دفتر شخصی خود در خانه برای کسب درآمد استفاده میکنید و یا فقط مکانی است برای قرار گیری صورتحساب ها یا اوراق شخصی خود ،شما مستحق بیش از یک میز و صندلی در فضای کار خود هستید. پس بهتر است به آن…