مرور برچسب

مقاوم سازی در برابر زلزله

طراحی ساختمان در برابر زلزله

طراحی ساختمان های امروزی در برابر زلزله امروزه اکثر خانه هایی که ساخته می شود در برابر زلزله مقاوم هستند. برای چنین خانه هایی می بایست طرح های ویژه ای اجرا شود و برای اجرای این طرح ها می بایست از مواد مناسب و مقاوم استفاده شود. اگر در…