مرور برچسب

پاسیو جذاب

طراحی تراس های جذاب

چند ایده ی جذاب برای طراحی تراس های جذاب در خانه فضایی بهتر از تراس های جذاب وجود ندارد که بتوان به وسیله ی آن فضای خارجی را به خانه هدایت کرد. اگر مردم بتوانند فضای سبز را به وسیله ی تراس ها به خانه ی خود بیاورند باعث ایجاد تحول در فضای…