مرور برچسب

پاسیو

طراحی حیاط خانه ی خود

چند ایده ی عالی برای طراحی حیاط خانه ی خود فراتر از بزرگی فضای حیاط خانه ی شما ، میتوانید حیاط خود را به فضای دلخواه خود تبدیل کنید. این فضا میتواند یک فضای دوستانه برای جمع های خانوادگی شما باشد و یا ایجاد فضای فراتر از آن و برای مهمانی…

طراحی تراس های جذاب

چند ایده ی جذاب برای طراحی تراس های جذاب در خانه فضایی بهتر از تراس های جذاب وجود ندارد که بتوان به وسیله ی آن فضای خارجی را به خانه هدایت کرد. اگر مردم بتوانند فضای سبز را به وسیله ی تراس ها به خانه ی خود بیاورند باعث ایجاد تحول در فضای…