مرور برچسب

walk in closet

طراحی کمد لباس در خانه

چند ایده ی طراحی کمد لباس (walk in closet) در خانه در گذشته طراحی کمد لباس (walk in closet) در خانه ها مخصوص افرادی با خانه ها و فضاهای بزرگ بوده اما امروزه میتوان از فضاهای کوچک و غیر قابل استفاده در خانه های امروزی برای این امر استفاده…